07-10 IULIE  - STAGIUL  NAŢIONAL  DE  PREGǍTIRE  ŞI  PERFECŢIONARE  AL  ANTRENORILOR  ŞI  INSTRUCTORILOR /  Desfǎşurat sub egida “ Federaţia Românǎ de Arte Marţiale” şi “Autoritatea Naţionalǎ pentru Tineret şi Sport”

     În staţiunea Eforie –Nord , hotelul “Felix”, a cazat o mare masǎ de practicanţi A.M., antrenori şi instuctori din stilurile :JU JITSU, ASHIHARA KARATE, KYOKUSHIN KARATE, SHOTOKAN, WUSHU, QWAN KI DO , din F.R.A.M.
     Din partea clubului “WHITE  TIGER  BUDOKAN”, au participat şi absolvit cursul IOAN  BǍLǍCEANU (antrenor) şi GABRIELA  BǍLǍCEANU (instructor)

O zi de stagiu debuta printr-un antrenament energetic pe plajǎ, în care se împleteau tehnicile de tai chi şi chi kung, cu razele de soare şi vuietul mǎrii, sub îndrumarea maestrului Culda Cezar .
     Dupǎ un mic dejun copios, urmau orele de curs, cu subiecte inedited din managementul sportiv, informaticǎ, legislaţie şi strategii specifice.Cursurile au fost susţinute de cǎtre personalitǎţi proeminente din Minister şi F.R.A.M.

sta1

Prof.Dr.Conf.Secretar General Adjunct al C.O.S.R., a susţinut un curs de legislaţie şi management în domeniul educaţiei fizice şi sportului, Deasemenea a fǎcut şi o interesantǎ informare asupra istoricului olimpiadelor şi semnificaţia simbolurilor.

 
sta2  sta3 

Prof. Radu Bidiugan a susţinut Modelul Cinematicii în Sport, prin tehnologia de navigaţie interialǎ (metodologia tip CASINOR, pentru furnizarea instantanee (returnarea) informaţiei sportivului. Un system încǎ la început, la care s-au adǎugat opinii pro şi contra.

 sta4sta5

Sensei Adrian Nagel şi Sensei Mihai Cioroianu, au prezentat o valorousǎ lucrare structuratǎ pe strategia performanţei sportive în A.M.

 

sta6

Secretarul General F.R.A.M., domnul Grindeanu Petru, a prezentat funcţionarea federaţiei şi programele de finanţare A.N.S.

 

sta7

Kancho Florentin Marinescu, Preşedintele F.R.A.M.a monitorizat întreaga acţiune la modul interactiv, fiind fermentul şi catalizatorul  stagiului.

 

sta8

Cursanţi din toate zonele României,generaţii mai vechi şi mai noi……..

 

sta9

sta10

sta11

sta12

sta13

sta14

Doi ardeleni la Mare : ION  şi  VASILE……..

 

 

 

sta15

     SPIRIT, ENERGIE, ESENŢǍ  !

ACASA
WHITE TIGER BUDOKAN
restaurant
1
CONFERINTE, LUCRARI