“Medicina Tradiţionalǎ versus Medicina Industrialǎ”
Ioan Bǎlǎceanu
Conferinţa  în cadrul Universitǎţii Tehnice Cluj-Napoca (U.T.C.N.)
Centrul Pentru Antreprenoriatul Dezvoltǎrii Durabile
11

         În ultimele decenii , am auzit frecvent termenul: “versus”,propagat de mass-media, folosit în contextul unei lupte acerbe , cu conotaţii agresive.        
“Versus”,este adverbul latin ,ce desemneazǎ de fapt :direcţia,cǎtre.(Latinwww.LimbaLatina.ro-Dicţionar Online Latin-Român)
22
       O direcţionare creativǎ într-un anume sens, poate suporta schimbǎri pe parcursul actului de creaţie dar matricea trebuie pǎstratǎ, pentru a nu degenera într-un act distructiv, cum se întâmplǎ în disputa din “Sǎnǎtate”.
Lǎsând  laoparte aceastǎ disputǎ,vom încerca sǎ mergem pe sensul originar al lui “versus” ,adicǎ, împreunǎ în aceeaşi direcţie, neabordând “teoria conspiraţiei” sau a “concurenţei neloiale”
       Expunerea mea este realizatǎ din prisma practicantului de Arte Marţiale Orientale, aflat la nivelul de 6 dan Jujitsu, nivel care implicǎ unificarea capacitǎţilor , a cunostinţelor tehnice cu studiul în domeniul medicinii tradiţionale.Este o cerinţǎ imanentǎ , stabilitǎ din timpuri ancestrale.
33 44
       Aflat într-al 33-lea an de practicǎ,pasiunea m-a împins în a cǎuta izvorul acestor tehnici medicale-spirituale –combatante,la origine,în India de Sud. Am avut marea ocazie şi onoare sǎ fiu acceptat  în Ashramul “Dharmikam”,districtul Thiruvananthapuram,Parassuvaikal,statul Kerala,de cǎtre Marele Maestru Gurukal-Swami Balachandran Nair.Aici am studiat stilul Kalarippayattu şi masajul Ayurvedic, Kalarichikilsa.
55
        Acest stagiu l-am putut realiza doar cu ajutorul financiar al Fundaţiei “Transilvania” şi a câtorva prieteni inimoşi, cǎrora le aduc mulţumiri.
                        
                          66
Ce este Kalarippayattu ?
77
……o Artǎ Marţialǎ,conectatǎ la sistemul medical Ayurveda şi la gândirea unificatǎ Yoga. Este strǎbunul artelor combatante orientale şi un mod tradiţional de educaţie în India de Sud ( Kerala şi Tamil Nadu). 88

Primele dovezi scrise ,pe frunze procesate de palmier,dateazǎ din secolul al doilea înainte de Christos şi ne vorbesc despre  mitologica moştenire.
99
Istoricii dateazǎ perioada “Vârstei  Sangam” între anii 200 î.chr. şi 600 e.n.,periodǎ de evoluţie şi dezvoltare marţialǎ în cele douǎ state   vecine.(Kalarippayattu / The complete guide to Kerala”s ancient martial art
-Chirakkal T. Sreedharan Nair / westland books pvt.ltd.-2007).
1010

Proliferarea  Kp. în restul lumii, se pare cǎ a fost facutǎ de prinţul Bodhi Dharma promotor al Buddhismului ,care,cǎlǎtorind în China secolului VI,dezvoltǎ în mânǎstirea Shaolin , ceea ce mai târziu va deveni “kung-fu”.
Din acest  kung-fu, se vor desprinde stilurile moderne.În Ashramul “Dharmikam”, am avut ocazia sǎ studiez  tehnicile de provenienţǎ nealterate, cunoscând atât forma lor rǎzboinicǎ, cât şi energetica şi spiritualitatea mişcǎrilor.
Ce este Kalarichikilsa ?
1111
 ……..un sistem medical unic şi ingenios, acordat pacientului în funcţie de particularitǎţile propriilor sale afecţiuni, izvorât din tradiţionala Ayurveda şi Siddhaveda. Primele cunoştinţe ne parvin din cultura vedicǎ de acum aproximativ 4000 ani.
            În corpul uman, se manifestǎ energia Prana,sub forma celor trei Dosha,energii localizate la trei nivele : vata, pitta si kapha,aflate în conexiune cu cele cinci elemente primordiale :apǎ, aer,foc, pamânt şi ether. Acest principiu îşi gǎseste exprimarea ştiinţificǎ, în conceptul de “homeostazie” ,de menţinere a echilibrului interior. Tratamentul ,este axat  pe accesarea punctelor vitale “marma”,pentru: fluidizarea curgerii energiei , eliberarea cǎilor de acces , armonizarea legǎturilor între organe, etc.(“Ayurveda and Marma therapy – Energy points in Yogic Healing”- by Dr.David Frawley,Dr. Subbash Ranade and Dr.Avinash Lele-Delhi 2005-Chaukamba Sanskrit Pratishthan)
Pentru a poseda aceste cunostinţe medicale, practicarea Kalarippayattu este un imperativ ,iniţierea în Kalarichikilsa fǎcându-se doar la atingerea unui nivel validat de cǎtre Guru. Punctele “marma”, sunt folosite în lupta realǎ pentru contracararea si anihilarea  oponentului, dar şi în vindecarea afecţiunilor,aşa încât,trebuie sǎ cunoşti în primul rând puterea lor de distrugere.
Practicantul de Kalarippayattu, ajunge dupǎ o perioadǎ,la un nivel profund de înţelegere,trecând prin tehnica de meditaţie şi rugǎciune  Nama Japa din sistemul Bhakti Yoga (yoga devoţiunii).
Expresia luptǎtorului  ideal este rezumatǎ în formularea: ”când tot corpul devine un singur ochi “, similar principiului “unitate în spirit-corp”,din yoga.
        Imaginea occidentalului despre un swami sau guru, este aceea a unui bǎtrân sǎrac ,aflat într-o grotǎ sau la umbra unui palmier , stând în “lotus”şi aducând vindecarea doar printr-un simplu gest (mudra), sau printr-o expresie verbalǎ (mantra). Imaginea trebuie desprǎfuitǎ şi revalorizatǎ la timpurile în care trǎim ,unde ,un guru are acces la cunoaşterea stiinţificǎ, laboratoare şi cabinete  dotate tehnologic ,în care tehnicile tradiţionale sunt potenţate superior. Aceasta din urmǎ este imaginea actualǎ în Ashramul “Dharmikam”, unde Guru Hanuman Das ,creazǎ discipoli sub oblǎduirea divinǎ.
1212
1313 1414
Nu am intrat în amǎnunte tehnice ,pentru a nu lǎsa loc confuziei, mǎrginindu-mǎ la a prezenta doar nişte parametrii în care se desfǎşoarǎ o cunoaştere  profundǎ a fiinţei umane.
Beneficiile sunt cele reale si pe termen lung:
-Sǎnǎtate şi vitalitate.
-Adevǎrata cunoaştere a Sinelui.
-Performanţǎ fizicǎ şi intelectualǎ.
-Oportunitatea de a face bine oamenilor.
-O nouǎ abordare profesionalǎ.
-şi altele…………………………
        India se aflǎ de mulţi ani ,într-o expansiune tacticǎ evidentǎ,
având semnate protocoale de colaborare pe termen lung cu România.
În urmǎtorii ani vom asista la o invazie conceptualǎ,care, pe lângǎ valorile
reale culturale, medicale ,spirituale, va aduce în Europa( dacǎ nu a şi adus deja !?) emblema  unor falşi înţelepţi, axaţi pe meschinǎria show-bizz-ului .
        Încercǎm ,prin proiectul “Dacia – Bharatiya – Line”,sǎ deschidem  un drum spre o valoare incontestabilǎ şi în acelasi  timp ,sǎ creem un scut împotriva imposturii.  


03 iulie / Cluj-Napoca                                                        

IOAN  BĂLĂCEANU                                                                      

                                                                      

ACASA
WHITE TIGER BUDOKAN
restaurant
1
CONFERINTE, LUCRARI